Thiết kế thi công hồ cá

Hồ koi tại Hai Thanh koi farm

Hồ Koi tại Hải Thanh Koi farm 500 Tons

Đào đất chuẩn bị đóng móng hồ

 

Đóng móng cừ tràm

 

Đổ bê tông đáy

 

Đổ bê tông thành

 

Hoàn thiện phần trang trí

 

Hồ koi đã hoàn chỉnh

 

Bình luận facebook

Đối tác