Cá koi mới đang bán » Koi của Hải Thanh

 • Butterfly Koi Mã sản phẩm : 4634
  Nguồn gốc : Hải Thanh Koi Farm
  Kích thước : 20-25 cm
  Giới tính : Unknown
  Giá : 500000 VNĐ
 • Ginrin Hajiro Mã sản phẩm : 3522
  Nguồn gốc : Hải Thanh Koi Farm
  Kích thước : 20-25 cm
  Giới tính : Unknown
  Giá : 1000000 VNĐ
 • Ginrin Hajiro Mã sản phẩm : 4029
  Nguồn gốc : Hải Thanh Koi Farm
  Kích thước : 20-25 cm
  Giới tính : Unknown
  Giá : 1500000 VNĐ
 • Ginrin Kohaku Mã sản phẩm : 4279
  Nguồn gốc : Hải Thanh Koi Farm
  Kích thước : 20-25 cm
  Giới tính : Unknown
  Giá : 1000000 VNĐ
 • Ginrin Ochiba Mã sản phẩm : 3758
  Nguồn gốc : Hải Thanh Koi Farm
  Kích thước : 20-25 cm
  Giới tính : Unknown
  Giá : 0 VNĐ
 • Kohaku 1 Mã sản phẩm : 3592
  Nguồn gốc : Hải Thanh Koi Farm
  Kích thước : 20-25 cm
  Giới tính : Unknown
  Giá : 1000000 VNĐ
 • Kohaku 2 Mã sản phẩm : 4138
  Nguồn gốc : Hải Thanh Koi Farm
  Kích thước : 20-25 cm
  Giới tính : Unknown
  Giá : 800000 VNĐ
 • Kohaku 3 Mã sản phẩm : 4286
  Nguồn gốc : Hải Thanh Koi Farm
  Kích thước : 20-25 cm
  Giới tính : Unknown
  Giá : 800000 VNĐ
 • Kohaku 4 Mã sản phẩm : 4318
  Nguồn gốc : Hải Thanh Koi Farm
  Kích thước : 20-25 cm
  Giới tính : Unknown
  Giá : 800000 VNĐ
 • Mix Ginrin Mã sản phẩm : 4239
  Nguồn gốc : Hải Thanh Koi Farm
  Kích thước : 20-25 cm
  Giới tính : Unknown
  Giá : 800000 VNĐ
 • Mix Gosanke 1 Mã sản phẩm : 4036
  Nguồn gốc : Hải Thanh Koi Farm
  Kích thước : 20-25 cm
  Giới tính : Unknown
  Giá : 1000000 VNĐ
 • Mix Gosanke 2 Mã sản phẩm : 4281
  Nguồn gốc : Hải Thanh Koi Farm
  Kích thước : 20-25 cm
  Giới tính : Unknown
  Giá : 800000 VNĐ
 • Mix Gosanke 3 Mã sản phẩm : 4304
  Nguồn gốc : Hải Thanh Koi Farm
  Kích thước : 20-25 cm
  Giới tính : Unknown
  Giá : 800000 VNĐ
 • Mix Gosanke 4 Mã sản phẩm : 4308
  Nguồn gốc : Hải Thanh Koi Farm
  Kích thước : 20-25 cm
  Giới tính : Unknown
  Giá : 1000000 VNĐ
 • Mix Gosanke 5 Mã sản phẩm : 4284
  Nguồn gốc : Hải Thanh Koi Farm
  Kích thước : 20-25 cm
  Giới tính : Unknown
  Giá : 800000 VNĐ
 • Mix Metalic Koi 1 Mã sản phẩm : 4269
  Nguồn gốc : Hải Thanh Koi Farm
  Kích thước : 20-25 cm
  Giới tính : Unknown
  Giá : 800000 VNĐ

Đối tác