• Platinum Ogon Mã sản phẩm : 3381
  Nguồn gốc : Izumiya Koi Farm
  Kích thước : 70 cm
  Giới tính : Unknown
  Giá : 0 VNĐ
 • Platinum Ogon Mã sản phẩm : 3411
  Nguồn gốc : Izumiya Koi Farm
  Kích thước : 80 cm
  Giới tính : Unknown
  Giá : 0 VNĐ

Đối tác