Mã sản phẩm 3727
Tên sản phẩm Kohaku
Nguồn gốc Momotaro Koi Farm
Kích thước 76 cm
Giới tính Unknown
Giá 0 VNĐ
Bình luận facebook
Các loại cá liên quan
 • Kohaku
  Kohaku Lai giống : Sakai fish Farm
  Kích thước : 55 cm
  Giới tính : Unknown
 • Kohaku
  Kohaku Lai giống : Sakai fish Farm
  Kích thước : 65 cm
  Giới tính : Unknown
 • Kohaku
  Kohaku Lai giống : Momotaro Koi Farm
  Kích thước : 65 cm
  Giới tính : Unknown
 • Kohaku
  Kohaku Lai giống : Momotaro Koi Farm
  Kích thước : 75 cm
  Giới tính : Unknown
 • Kohaku
  Kohaku Lai giống : Momotaro Koi Farm
  Kích thước : 69 cm
  Giới tính : Unknown
 • Kohaku
  Kohaku Lai giống : Momotaro Koi Farm
  Kích thước : 69 cm
  Giới tính : Unknown
 • Kohaku
  Kohaku Lai giống : Momotaro Koi Farm
  Kích thước : 67 cm
  Giới tính : Unknown
 • Kohaku
  Kohaku Lai giống : Sakai fish Farm
  Kích thước : 67 cm
  Giới tính : Unknown

Đối tác