Mã sản phẩm 3421
Tên sản phẩm Showa
Nguồn gốc
Kích thước 60 cm
Giới tính Unknown
Giá 0 VNĐ
Bình luận facebook
Các loại cá liên quan
 • Showa
  Showa Lai giống :
  Kích thước : 60 cm
  Giới tính : Unknown
 • Showa
  Showa Lai giống : Momotaro Koi Farm
  Kích thước : 63 cm
  Giới tính : Unknown
 • Showa
  Showa Lai giống :
  Kích thước : 59 cm
  Giới tính : Unknown
 • Showa
  Showa Lai giống :
  Kích thước : 64 cm
  Giới tính : Unknown
 • Showa
  Showa Lai giống :
  Kích thước : 70 cm
  Giới tính : Unknown
 • Showa
  Showa Lai giống :
  Kích thước : 78 cm
  Giới tính : Unknown
 • Showa
  Showa Lai giống :
  Kích thước : 66 cm
  Giới tính : Unknown
 • Showa
  Showa Lai giống :
  Kích thước : 67 cm
  Giới tính : Unknown

Đối tác