Mã sản phẩm 3409
Tên sản phẩm Showa
Nguồn gốc Momotaro Koi Farm
Kích thước 63 cm
Giới tính Unknown
Giá 0 VNĐ
Bình luận facebook
Các loại cá liên quan
 • Showa
  Showa Lai giống :
  Kích thước : 60 cm
  Giới tính : Unknown
 • Showa
  Showa Lai giống :
  Kích thước : 59 cm
  Giới tính : Unknown
 • Showa
  Showa Lai giống :
  Kích thước : 60 cm
  Giới tính : Unknown
 • Showa
  Showa Lai giống :
  Kích thước : 64 cm
  Giới tính : Unknown
 • Showa
  Showa Lai giống :
  Kích thước : 70 cm
  Giới tính : Unknown
 • Showa
  Showa Lai giống :
  Kích thước : 78 cm
  Giới tính : Unknown
 • Showa
  Showa Lai giống :
  Kích thước : 66 cm
  Giới tính : Unknown
 • Showa
  Showa Lai giống :
  Kích thước : 67 cm
  Giới tính : Unknown

Đối tác