Mã sản phẩm 3405
Tên sản phẩm Ginrin Tancho Gosiki
Nguồn gốc Max Koi Farm
Kích thước 63 cm
Giới tính Unknown
Giá 0 VNĐ
Bình luận facebook
Các loại cá liên quan
 • Tancho Ochiba
  Tancho Ochiba Lai giống :
  Kích thước : 62 cm
  Giới tính : Unknown
 • Tancho Sanke
  Tancho Sanke Lai giống : Momotaro Koi Farm
  Kích thước : 73 cm
  Giới tính : Unknown
 • Tancho Kohaku
  Tancho Kohaku Lai giống :
  Kích thước : 90 cm
  Giới tính : Unknown
 • Tancho Kohaku
  Tancho Kohaku Lai giống :
  Kích thước : 76 cm
  Giới tính : Unknown

Đối tác