Mã sản phẩm 3403
Tên sản phẩm Ginrin Chagoi
Nguồn gốc
Kích thước 67 cm
Giới tính Unknown
Giá 0 VNĐ
Bình luận facebook
Các loại cá liên quan
 • Chagoi
  Chagoi Lai giống :
  Kích thước : 86 cm
  Giới tính : Unknown
 • Chagoi
  Chagoi Lai giống :
  Kích thước : 75 cm
  Giới tính : Unknown
 • Ginrin Chagoi
  Ginrin Chagoi Lai giống :
  Kích thước : 80 cm
  Giới tính : Unknown
 • Ginrin Chagoi
  Ginrin Chagoi Lai giống :
  Kích thước : 82 cm
  Giới tính : Unknown
 • Ginrin Chagoi
  Ginrin Chagoi Lai giống :
  Kích thước : 72 cm
  Giới tính : Unknown
 • Chagoi
  Chagoi Lai giống :
  Kích thước : 87 cm
  Giới tính : Con Cái

Đối tác