Mã sản phẩm 3378
Tên sản phẩm Sanke
Nguồn gốc Momotaro Koi Farm
Kích thước 70 cm
Giới tính Unknown
Giá 0 VNĐ
Bình luận facebook
Các loại cá liên quan
 • Sanke
  Sanke Lai giống : Momotaro Koi Farm
  Kích thước : 74 cm
  Giới tính : Unknown
 • Sanke
  Sanke Lai giống : Momotaro Koi Farm
  Kích thước : 50 cm
  Giới tính : Unknown
 • Sanke
  Sanke Lai giống : Momotaro Koi Farm
  Kích thước : 50 cm
  Giới tính : Unknown
 • Sanke
  Sanke Lai giống : Momotaro Koi Farm
  Kích thước : 55 cm
  Giới tính : Unknown
 • Sanke
  Sanke Lai giống : Momotaro Koi Farm
  Kích thước : 60 cm
  Giới tính : Unknown
 • Sanke
  Sanke Lai giống : Sakai fish Farm
  Kích thước : 96 cm
  Giới tính : Unknown
 • Sanke
  Sanke Lai giống : Sakai fish Farm
  Kích thước : 87 cm
  Giới tính : Unknown
 • Sanke
  Sanke Lai giống : Momotaro Koi Farm
  Kích thước : 75 cm
  Giới tính : Unknown

Đối tác